کیمیاگر

کیمیاگر

رمانی جذاب اثر پائولو کوئلیو، نویسنده مشهور برزیلی، این رمان بیشترین فروش را در دهه ی آخر قرن بیست داشته است که دید انسان را نسبت به رویاهایش تغییر می دهد انگیزه ایست برای جدی گرفتن تمامی رویاها.

این رمان اشاره دارد  هر کس افسانه ای شخصی دارد که اگر به آن توجه نکند همزمان با پیر شدن نیرویی برای مقاومت در برابر این افسانه در انسان شکل می گیرد و انسان به جایی می رسد که رویایش را فراموش می کند.

این داستان عادت به زندگی روزمره را مهم ترین عامل این شکست می نامد و در بخش اول تلاش بر رویای درون و انتخاب آن دارد. شخصیت اصلی داستان برای رویایی که در خواب دیده است از خانواده، شهر و دیار، شغل و عشق خیالیش می گذرد تا به گنجش دست یابد.

در این رمان  بزرگ ترین دروغ عالم را ناتوانی مردم  در تغییر سرنوشت خود می داند. داستان، ما را به فضایی کاملا قابل لمس تلفیقی از فرهنگ غرب و شرق سوق می دهد. سبک نوشتاری داستان شرقیست و توصیف های  آن برای ما بسیار ملموس .

 

نکته های جذابی در بخش اول رمان به چشم می خورد که قابل لمس ترین  آن برای من اصل مطلوب یا اصل تازه کار است .

دیالوگ تامل بر انگیز این رمان :

پیرمرد: وقتی برای اولین بار ورق بازی می کنی تقریبا مطمئنی که می بری به این می گویند شانس تازه کار

پسرک: چرا اینجوری است؟

پیرمرد: چون نیرویی می خواهد تو به افسانه شخصی ات برسی به همین خاطر طعم موفقیت را به تو می چشاند تا اشتیاق تو را بیشتر تحریک کند.


منبع این نوشته : منبع
رمان ,داستان ,انسان ,افسانه